Đường dây nóng: 0218 3909 192
16/10/2020 07:26:59
Địa điểm tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức Hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2021

Ngày 07/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2414/QĐ-UBND về công bố Quyết định địa điểm tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức Hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2021, cụ thể như sau:

STT

Điểm tổ chức Hội chợ

Lĩnh vực ưu tiên

1

Trung tâm Hội chợ và triển lãm tỉnh Hòa Bình

Thương mại tổng hợp

2

Sân vận động huyện Lương Sơn

Thương mại tổng hợp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

3

Sân nhà văn hóa huyện Cao Phong

Thương mại tổng hợp kết hợp với lễ hội cam Cao Phong

4

Sân vận động huyện Yên Thủy

Thương mại tổng hợp

5

Trung tâm Sân vận động huyện Đà Bắc

Thương mại tổng hợp

6

Sân vận động huyện Tân Lạc

Thương mại tổng hợp

7

Sân vận động trung tâm huyện Mai Châu,

Sân vận động huyện Mai Châu.

Thương mại tổng hợp

8

Sân vận động xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn

Thương mại tổng hợp

9

Sân vận động huyện Kim Bôi

Thương mại tổng hợp,

Hàng tiêu dùng

10

Sân vận động xã Phú Nghĩa, Sân vận động thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy

Thương mại tổng hợp

 

                                              Thanh Loan