Đường dây nóng: 0218 3909 192
03/02/2023 14:41:58
Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổng kết năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác tháng 01 năm 2023, ngày 02 tháng 2 năm 2023, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023. Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Năm 2022, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lãnh đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Đã tiếp nhận và xử lý gần 70.000 văn bản các loại của Trung ương, các ngành, địa phương và các tổ chức đoàn thể gửi đến; tham mưu ban hành trên 19.000 văn bản các loại để chỉ đạo, điều hành hoạt động trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, AN-QP. Trọng tâm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Là đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư - lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng; lãnh đạo thực hiện công tác quốc phòng - an ninh của cơ quan; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. Kết quả năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đứng đầu Khối thi đua.

Kết quả về đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2022: Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ: 08; chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 02 chi bộ); Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 75 đồng chí, tỷ lệ 100% (trong đó 16 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: 0 đồng chí; không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ;. Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

                                                                                                                                                                                                    Nguyễn Thanh Tùng