Đường dây nóng: 0218 3909 192
11/02/2020 00:00:00
Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổng kết năm 2019

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổng kết năm 2019

Thực hiện Chương trình công tác tháng 01 năm 2020, ngày 20 tháng 01 năm 2020, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có đồng chí Đoàn Văn Thu, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

 

Đồng chí Đoàn Văn Thu – TUV, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2019, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lãnh đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Trọng tâm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Là đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư - lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng; lãnh đạo thực hiện công tác quốc phòng - an ninh của cơ quan; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

 

Đồng chí Đinh Công Sứ - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị

Trong năm, Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp nhận và xử lý trên 39.000 văn bản các loại của Trung ương, các ngành, địa phương và các tổ chức đoàn thể gửi đến; tham mưu ban hành trên 17.000 văn bản các loại để chỉ đạo, điều hành hoạt động trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, AN-QP. Với những kết quả đạt được của năm 2019, đã đóng góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển KT - XH của tỉnh: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 9,05%; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,6%; công nghiệp - xây dựng tăng 12,12% (trong đó, công nghiệp tăng 12,38%); dịch vụ tăng 7,03%; thuế sản phẩm tăng 7,39%. Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông, phát thanh, truyền hình, công tác dân tộc, tôn giáo được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác đối ngoại tiếp tục được nâng cao

có 02 đề tài, sáng kiến cấp tỉnh và 06 sáng kiến cấp cơ sở đã được công nhận. Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

 

Kết quả về đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2019: Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ: 6; chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 chi bộ); Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 63 đồng chí, tỷ lệ 98,4% (trong đó 16 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: 03 đồng chí; không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; 02 đồng chí đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền. Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ.

Nguyễn Thanh Tùng