Đường dây nóng: 0218 3909 192
20/01/2021 10:01:12
Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Thực hiện Kế hoạch số 03 - KH/ TU, ngày 11/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025đến toàn bộ đảng viên và quần chúng ưu tú của Đảng bộ, do đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - TUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã mời báo cáo viên là đồng chí Hoàng Thị Hoài Phương - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt các nội dung của Nghị quyết.

                                                        

Đồng chí Hoàng Thị Hoài Phương – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt

Có tổng số 70 đảng viên và quần chúng ưu tú đã tham gia học tập (trong đó có 64 đảng viên và  06 quần chúng ưu tú), tỷ lệ đạt 100%. Sau Hội nghị, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã hướng dẫn và yêu cầu cấp ủy các chi bộ trực thuộc và từng đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện.

Nguyễn Thanh Tùng