Đường dây nóng: 0218 3909 192
14/07/2021 14:39:26
Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/TU, ngày 02/4/2021 của Tỉnh ủy Hòa Bình về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 18 tháng 6 năm 2021, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến toàn bộ đảng viên và quần chúng ưu tú của Đảng bộ, do đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Đảng ủy đã mời báo cáo viên là đồng chí Nguyễn Hùng Cường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt các nội dung của Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Hùng Cường  - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

dự chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt

Có tổng số 65 đảng viên và quần chúng ưu tú đã tham gia học tập, tỷ lệ đạt 100%. Sau Hội nghị, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã hướng dẫn và yêu cầu cấp ủy các chi bộ trực thuộc tổ chức cho đảng viên viết bài thu hoạch, trả lời bộ trắc nghiệm; xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động để thực hiện, gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

                                                                                                                                                                                            Nguyễn Thanh Tùng