Đường dây nóng: 0218 3909 192
20/01/2021 10:06:32
Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình hoàn thành việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 25/11/2020 của Tỉnh ủy Hòa Bình về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020; Kế hoạch số 08-HD/ĐU ngày 09/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2020.

Ngày 01 tháng 12 năm 2020, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 92-HD/ĐU về việc kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020 trong Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình đã tiến hành kiểm điểm cấp ủy chi bộ, kiểm điểm đảng viên và phân loại chi bộ, đảng viên năm 2020 theo đúng kế hoạch đề ra.

Kết quả đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ như sau:

          1. Tổ chức đảng: Tổng số có 07 chi bộ, đã đánh giá 07 = 100%

- Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ: 7/7 Chi bộ = 100% (trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 01 chi bộ).

- Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đề nghị đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020

- Chi bộ đề nghị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền: 01 chi bộ

2. Đảng viên: Tổng số đảng viên của Đảng bộ đến thời điểm đánh giá là 68 đồng chí (trong đó 65 đảng viên chính thức, 03 đảng viên dự bị), 66 đồng chí đã đánh giá, xếp loại; 02 đảng viên chưa đánh giá, xếp loại (mới kết nạp chưa đủ 6 tháng).

- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 16 đồng chí

- Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 50 đồng chí

          - Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: không đồng chí

          - Đảng viên đề nghị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền: 02 đồng chí

          - Không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

                                                                                                                                                                                    Nguyễn Thanh Tùng