Đường dây nóng: 0218 3909 192
27/04/2020 00:00:00
Đảng bộ Văn phòng tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đảng bộ Văn phòng tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/ĐUK, ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng ủy đã ban hành Hướng dẫn số 61-HD/ĐU ngày 27/12/2019 của Đảng ủy về Đại hội chi bộ trực thuộc (nhiệm kỳ 2020 - 2022) và Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Tính đến 31/3/2020, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành đại hội 7/7 chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022, đạt 100% kế hoạch đề ra.

 

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng chúc mừng

Chi bộ Nội chính - Văn xã

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. Xác định tầm quan trọng này, Đảng bộ cơ quan UBND huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ thực hiện tốt công tác chuẩn bị về nội dung và công tác nhân sự, đảm bảo đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 thành công tốt đẹp. Các chi bộ trực thuộc đã làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung và điều kiện để tiến hành đại hội theo quy định. Trang trí, khánh tiết, nghi thức đại hội được thực hiện đúng quy định, trang trọng và nghiêm túc; chương trình đại hội. Đảng viên dự đại hội của các chi bộ đạt 100% và chấp hành nghiêm nội quy, quy chế đại hội đã ban hành.

 Đại hội đã thực hiện đầy đủ toàn bộ nội dung theo đúng chương trình đã được duyệt, các thành viên đoàn chủ tịch điều hành đại hội theo đúng nhiệm vụ đã được phân công. Các ý kiến tham luận được chuẩn bị tốt, đảm bảo nội dung và thời gian phát biểu. Công tác bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ được thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng và đạt kết quả (các chi bộ đều tiến hành bầu 01 lần, đúng cơ cấu, đủ số lượng  như các đề án, phương án nhân sự của các chi bộ đã được Đảng ủy duyệt).

  

Đ/c Phạm Anh Quý - Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng chúc mừng

 Chi bộ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Các chi bộ đều tổ chức họp đảng viên lấy phiếu tín nhiệm BCH, bí thư, phó bí thư và xây dựng để án nhân sự  trình đại hội với chất lượng tốt, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu và có số dư đảm bảo từ 10-15% để đưa ra đại hội lựa chọn, có tỷ lệ nữ, tỷ lệ cán bộ trẻ theo quy định. Do công tác chuẩn bị nhân sự được chặt chẽ, cụ thể, chu đáo nên việc lấy phiếu tín nhiệm và bầu cử cấp uỷ chi bộ trong đại hội đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, các chi bộ đã đại hội không bầu thiếu cấp uỷ viên, số trúng cử đều đúng dự kiến, số phiếu bầu tập trung, các đồng chí dự kiến bầu bí thư, phó bí thư đều trúng cử với số phiếu cao từ 90-100%.

Đảng ủy đã kịp thời quán triệt, triển khai và ban hành các văn bản hướng dẫn của cấp ủy các cấp đến cấp ủy chi bộ, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, qua đó đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  

Kết quả có 03 Chi bộ bầu Chi ủy Chi bộ và bầu bí thư, phó bí thư; 04 Chi bộ bầu bí thư, phó bí thư. 100% cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022 có trình độ chuyên môn Đại học trở lên (17 đồng chí); 100% bí thư, phó bí thư các chi bộ có trình độ chính trị từ Trung cấp trở lên (trong đó có 6 đồng chí là Cao cấp lý luận chính trị)./.

                                                                                      Nguyễn Thanh Tùng