Đường dây nóng: 0218 3909 192
05/06/2020 00:00:00
Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 28 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Trí tuệ” để đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh khóa mới; bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII.

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh hiện có 7 chi bộ trực thuộc, với 68 đảng viên, nhiệm vụ của Đảng bộ là chỉ đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; đảm bảo các điều kiện để phục vụ hoạt động của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Quang cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, với công tác tham mưu là sự chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương để đảm bảo công tác tham mưu tổng hợp, cung cấp thông tin, hậu cần kỹ thuật, phục vụ kịp thời, có hiệu quả sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và chủ tịch UBND tỉnh. Trong 5 năm cơ quan Văn phòng UBND tỉnh tham mưu và đã tiếp nhận trên trên 15,8 vạn văn bản và tham mưu ban hành trên 6,5 vạn văn bản các loại. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thực tiễn để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm.

Công tác quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thực hiện thường xuyên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND tỉnh đã đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ và Đảng bộ theo đúng tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Công tác xây dựng Đảng là việc thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, tính chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên, duy trì chế độ kiểm tra, giám sát. Đối với công tác cán bộ tại đơn vị là thực hiện việc rà soát, sắp xếp kiện toàn, tinh gọn tổ chức, bộ máy, giảm bớt đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc.

Đại hội đã bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 07 đồng chí; đồng chí Đinh Công Sứ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh. Đại hội cũng đã thông qua kết quả bầu Ủy ban kiểm tra, gồm 03 đồng chí; bầu Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khoá X nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII gồm 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

 

Các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội nhất trí các mục tiêu chủ yếu, quan trọng đến năm 2025 phải đạt được như: Hằng năm, cơ quan Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 90% các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc đạt “Tập thể Lao động tiên tiến”. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ được học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; có 90% trở lên cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trong đó có 15% CBCC, VC đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Hằng năm, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 90% tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu hằng năm 90% đảng viên trở lên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Bồi dưỡng, kết nạp được từ 02 đảng viên mới trở lên. 100% đảng viên sinh hoạt nơi cư trú, hằng năm được đánh giá các mặt đều tốt, gia đình được đánh giá đạt Gia đình văn hóa. Trong nhiệm kỳ, 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh được kiểm tra, giám sát. Hằng năm, các đoàn thể đạt vững mạnh; 100% đoàn viên, hội viên xếp loại tốt trở lên.

                                                                                                                       Nguyễn Thanh Tùng