Đường dây nóng: 0218 3909 192
30/08/2021 15:42:07
Đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ

Ngày 25 tháng 8 năm 2021, Ban Tiếp công dân tỉnh phối hợp Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức, tham mưu cho Đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2021. Ông Hoàng Đức Chính – Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và bà Nguyễn Thị Cẩm Phương, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã đồng chủ trì buổi tiếp công dân.

Trong ngày, có 05 đoàn công dân tới thực hiện quyền kiến nghị, phản ảnh, khiếu nại, tố cáo. Ban Tiếp công dân đã phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức đón tiếp, phân loại đơn thư, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo; báo cáo Chủ trì phiên tiếp công dân từng vấn đề, nội dung cụ thể.

Vũ Thế Cương