Đường dây nóng: 0218 3909 192
28/07/2020 10:46:39
Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2020

6 tháng đầu năm 2020, Ban Tiếp công dân tỉnh Hòa Bình đã tiếp 141 đoàn gồm 248 lượt công dân trong đó có 08 đoàn đông người (so với cùng kỳ năm 2019 giảm 55 đoàn, 99 lượt công dân và 10 đoàn đông người). Tiếp nhận 394 đơn thư (trong đó: Khiếu nại 53 đơn; tố cáo 85 đơn; kiến nghị, phản ánh 256 đơn).

Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Về cơ bản các công dân đã chấp hành tốt nội quy, quy chế tại trụ sở Tiếp công dân. Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp công dân liên tục đến Trụ sở tiếp công dân gửi đơn vì cho rằng chưa được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thoả đáng mặc dù đã được Ban Tiếp công dân tỉnh hướng dẫn, chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Một số trường hợp công dân còn có hành vi gây mất trật tự, chửi bới, lăng mạ các cơ quan chức năng khi việc giải quyết khiếu kiện của các hộ không được đáp ứng…gây mất trật tự tại nơi tiếp công dân.

Nhìn chung, Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đã có nhiều quan tâm đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hệ thống Ban tiếp công dân được củng cố và kiện toàn từng bước đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả. Công tác tiếp công dân đã được củng cố, mối quan hệ phối hợp giữa các ngành chức năng của tỉnh và các địa phương ngày càng hiệu quả hơn, hạn chế được nhiều sai sót trong quá trình giải quyết; phần lớn các địa phương đã có nhiều biện pháp tích cực trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó đã hạn chế được khiếu kiện vượt cấp, đông người. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành đã chú trọng thực hiện tốt các trình tự, quy định của pháp luật trong các lĩnh vực: Quản lý đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện tốt các chính sách xã hội nên đã góp phần hạn chế phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo./.

                                                                                                                                                                                                             Hồ Thắng