Đường dây nóng: 0218 3909 192
26/02/2020 00:00:00
Công đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phát động thi đua năm 2020

Công đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phát động thi đua năm 2020

Mới đây, Công đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 08/CV-CĐVP ngày 14/02/2020 phát động phong trào thi đua “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo” năm 2020 cụ thể:

  - Đợt I:  Từ 1/1/2020 đến 30/5/2020, mừng Đảng, mừng xuân, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); kỷ niệm chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

- Đợt I1: Từ 01/5/2020 đến 30/10/2020, kỷ niệm 91 năm, ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020); kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước (28/8/1945- 28/8/2020); 75 năm cách mạng Tháng tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam (2/9/1945-2/9/2020);

- Đợt III: Từ sau 30/10/2020 đến 31/12/2020 kỷ niệm 90 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020); Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020. 

                                                                                                                    Bích Hòa