Đường dây nóng: 0218 3909 192
16/07/2018 15:52:50
Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND ngày 15/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về việc chủ động ứng phó với diễn biến của mưa, lũ, lũ quét và sạt lở đất

                                                                                                                                                                                             

Theo Công điện: Từ ngày 15/7 đến hết ngày 17/7/2018 tỉnh Hòa Bình sẽ có mưa rất to. Cảnh báo khả năng xuất hiện lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình rất lớn.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa, lũ, lũ quét và sạt lở đất, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ đầu tư các công trình đang thi công xây dựng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa, lũ; lũ quét, sạt lở đất trên các phương tiện thông tin đại chúng; kiểm tra rà soát các khu dân cư ở ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, nhà ở không an toàn để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn, đặc biệt khu vực đã xảy ra sạt lở năm 2017, các khu dân cư tái định cư do thiên tai; thông báo đến các cấp chính quyền xã, phường, thị trấn và người dân ở vùng sâu, vùng xa, chủ các phương tiện giao thông thủy, chủ đầu tư các công trình đang thi công, đặc biệt là những công trình trên sông, suối và chủ các hồ chứa nước, hầm, lò khai thác khoáng sản biết diễn biến mưa lũ để chủ động các biện pháp phòng, tránh.

2. Triển khai phương án phòng chống mưa lũ, đảm bảo an toàn các công trình phòng chống lũ theo cấp báo động; tổ chức tuần tra canh gác, kiểm tra, rà soát việc chuẩn bị lực lượng, phương tiên theo quy định.

3. Riêng các khu vực hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình thuộc thành phố Hòa Bình và huyện Kỳ Sơn, thường xuyên theo dõi diễn biến lượng mưa, xả lũ hồ Hòa Bình; Chỉ đạo các phòng ban chức năng cùng người dân có nhà bè, lồng nuôi trồng thủy sản trên sông kiểm tra việc neo đậu, chằng trống đảm bảo an toàn tuyệt đối.

4. Thực hiện nghiêm túc các nội dung của Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 13/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình;

5. Căn cứ vào diễn biến thời tiết, yêu cầu công tác phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thông báo hoãn các cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh (thông báo từng ngày). Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức các đoàn công tác xuống các địa bàn được phân công kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong công tác phòng chống thiên tai. Các Trưởng đoàn báo cáo tình hình hàng ngày tại các địa phương được phân công về Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh trước 16h00 hàng ngày cho đến hết ngày 18/7/2018.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình, đặc biệt là hệ thống phát thanh, truyền tin ở các thôn, bản thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của mưa lũ; tăng cường thời lượng phát sóng truyền tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, chủ động phòng tránh.

7. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết; thường xuyên báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo số điện thoại: 02183.852.309

(Có nội dung chi tiết Công điện kèm theo) Trí Tuệ