Đường dây nóng: 0218 3909 192
20/01/2021 09:58:35
Công bố Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2020

Ngày 5/1/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2020.

Ảnh: Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Theo đó, thứ tự đối với khối các sở, ban, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư xếp thứ nhất với tổng điểm đạt 88.94; Văn phòng UBND tỉnh 88.91 điểm; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 88,71 điểm;Sở Tài chính 88.56 điểm; Sở Tư pháp 88.49 điểm; Sở Nội vụ 88.46 điểm; Ban Dân tộc 88.30 điểm; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 88.27 điểm; Sở Xây dựng 87.83 điểm; Thanh tra tỉnh 87.78 điểm; Sở Giao thông Vận tải 87.77 điểm; Sở Khoa học và Công nghệ 86.88 điểm; Sở Công Thương 86.81 điểm; Ban Quản lý các khu công nghiệp 86.79 điểm; Sở Thông tin và Truyền thông 86.49 điểm; Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch 86.17 điểm; Sở Y tế 85.51 điểm; Sở Giáo dục và Đào tạo 84.71 điểm; Sở Ngoại vụ 83.40 điểm; Sở Tài nguyên và Môi trường 81.02 điểm.

Khối UBND các huyện, thành phố, đơn vị xếp thứ nhất: UBND TP Hòa Bình 91.10 điểm; UBND huyện Lạc Sơn 89.07 điểm; UBND huyện Lương Sơn 88.92 điểm; UBND huyện Tân Lạc 88.91 điểm; UBND huyện Đà Bắc 88.32 điểm; UBND huyện Kim Bôi 86.53 điểm; UBND huyện Lạc Thủy 86.39 điểm; UBND huyện Yên Thủy 84.48 điểm; UBND huyện Cao Phong 82.74 điểm; UBND huyện Mai Châu 80.49 điểm.

Trên cơ sở kết quả công bố tại Quyết định này, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức hội nghị đánh giá về Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan, đơn vị mình để đề ra những giải pháp chấn chỉnh, khắc phục những tiêu chí chưa đạt được hoặc đạt được ở mức thấp. 

                                                                                            Phương Huyền