Đường dây nóng: 0218 3909 192
28/07/2020 10:56:40
Cơ quan báo chí tác nghiệp phải đảm bảo tôn chỉ, mục đích

             Ngày 14/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 2595/BTTTT-CBC về việc phối hợp triển khai quy hoạch báo chí. Theo đó thời gian qua Bộ đã nhận được nhiều phản ánh về tình trạng phóng viên được Tổng Biên tập hoặc người được giao quyền ký Giấy giới thiệu đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để tác nghiệp, đăng tải tin, bài về các vấn đề không phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, trái với quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của người đứng đầu cơ quan báo chí được quy định trong Luật Báo chí. Việc nhiều nhà báo, phóng viên tác nghiệp không đúng với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí đang công tác đã ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên hoạt động đúng pháp luật; gây bức xúc trong dư luận xã hội; ảnh hưởng đến hoạt động hợp pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (Tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ:https://mic.gov.vn/Pages/TinTuc/142418/Ton-chi-muc-dich-cac-co-quan-bao-chi.html)  

             Với nội dung trên Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 4712/VPUBND-KGVX ngày 14/7/2020 giao Sở thông tin tham mưu, triển khai thực hiện; Theo đó Ngày 22/7/2020 Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 610/STTTT-TTBCXB đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và người có trách nhiệm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, xem xét, cân nhắc việc cung cấp thông tin khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên, bảo đảm quyền được thông tin của cơ quan báo chí, bảo đảm các cơ quan báo chí hoạt động đúng pháp luật, đúng tôn chỉ, mục đích.

            Khi tiếp xúc, cung cấp thông tin, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có quyền yêu cầu nhà báo, phóng viên xuất trình Thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu còn thời hạn và ghi rõ làm việc với cơ quan, tổ chức nào, nội dung gì, thời gian cụ thể.

           Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật hoặc có hiện tượng sách nhiễu, đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố lưu lại bằng chứng, kịp thời phản ánh và cung cấp về Đường dây nóng của Cục Báo chí (Số điện thoại: 08656.282828; Email: duongdaynongbaochi@mic.gov.vn), hoặc đường dây nóng của Sở Thông tin và Truyền thông (Phòng Thông tin, Báo chí, Xuất bản, số điện thoại: 0218.3898677) để cơ quan nhà nước có thẩm quyền có biện pháp ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm.

                                                                                                                                                                                                 Ngọc Tuyên