Đường dây nóng: 0218 3909 192
14/09/2021 07:58:46
Chức năng, nhiệm vụ của Nhà khách UBND tỉnh

Nhà khách Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà bình là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, thực hiện chức năng phục vụ ăn, nghỉ cho các đối tượng khách đến thăm và làm việc với UBND tỉnh, các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, các hội nghị do Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức và hội nghị của các Sở, Ban ngành trong tỉnh.

Ngoài nhiệm vụ trên, Nhà khách Uỷ ban nhân dân tỉnh được sử dụng cơ sở vật chất, lao động hiện có để tổ chức các dịch vụ có thu đảm bảo một phần chi phí cho hoạt động thường xuyên của Nhà khách.

Nhà khách Uỷ ban nhân dân tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hoà Bình để hoạt động giao dịch./.

 Quản lý tài sản, hạn mức kinh phí được giao theo quy định hiện hành của Nhà nước./.