Đường dây nóng: 0218 3909 192
21/12/2021 08:21:43
Chi bộ Quản trị - Tài vụ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

Thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình về kết nạp đảng viên,  ngày 09/12/2021, Chi bộ Quản trị - Tài vụ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Hùng Trường. Với việc kết nạp đảng viên mới, Chi bộ Quản trị - Tài vụ có tổng số 15 đảng viên (trong đó 01 dự bị). Tham dự buổi Lễ, có đại diện Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể cơ quan đã đến dự và chúc mừng.

Như vậy từ sau Đại hội X đến nay, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình đã kết nạp được 03 đảng viên, tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ đến nay là 75 đồng chí (trong đó có 72 đồng chí chính thức, 03 đồng chí dự bị).

                                                                                                                                                                                                           Nguyễn Thanh Tùng