Đường dây nóng: 0218 3909 192
28/04/2021 17:00:00
Chi bộ Kinh tế - Tổng hợp tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

Thực hiện Quyết định số 94-QĐ/ĐU ngày 17/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình về kết nạp đảng viên,  ngày 16/04/2021, Chi bộ Kinh tế - Tổng hợp trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Bùi Thị Dịu. Với việc kết nạp đảng viên mới, Chi bộ Kinh tế - Tổng hợp có tổng số 16 đảng viên (trong đó 01 dự bị). Tham dự buổi Lễ, có đại diện Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể cơ quan đã đến dự và chúc mừng.

Như vậy từ sau Đại hội X đến nay, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình đã kết nạp được 02 đảng viên, tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ đến nay là 71 đồng chí (trong đó có 69 đồng chí chính thức, 02 đồng chí dự bị).

Nguyễn Thanh Tùng