Đường dây nóng: 0218 3909 192
12/04/2021 10:13:43
Các Phòng chức năng và đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh

1. Phòng Nội chính

Họ tên

Chức danh

ĐTDĐ

ĐTCQ (0218)

Nguyễn Hoàng Vân

Trưởng phòng

 

3853.644

Bùi Tiến Thành

Phó trưởng phòng

 

Nguyễn Tuấn Linh

Chuyên viên

 

2. Phòng Khoa giáo - Văn xã

Họ tên

Chức danh

ĐTDĐ

ĐTCQ (0218)

Nguyễn Quốc Vũ

Trưởng phòng

 

3857.135

Đỗ Thị Thanh Hương

Chuyên viên

 

3. Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên

Họ tên

Chức danh

ĐTDĐ

ĐTCQ (0218)

Nguyễn Bá Dân

Trưởng phòng

 

3896.835

Nguyễn Đăng Khoa

Phó trưởng phòng

 

3896.834

Trần Xuân Hoàng

Chuyên viên

 

3896.835

Bùi Văn Đồng

Chuyên viên

 

3896.834

4. Phòng Công nghiệp - Xây dựng

Họ tên

Chức danh

ĐTDĐ

ĐTCQ (0218)

Vũ Tuấn Dũng

Trưởng phòng

 

3852.131

Quách Thu Hòa

Phó trưởng phòng

 

Trần Văn Đính

Chuyên viên

 

3899.255

5. Phòng Tài chính - Thương Mại

Họ tên

Chức danh

ĐTDĐ

ĐTCQ (0218)

Bùi Hoàng Khánh

Phó trưởng phòng

 

3853.933

Lê Quang Toàn

Chuyên viên

 

6. Phòng Tổng hợp

Họ tên

Chức danh

ĐTDĐ

ĐTCQ (0218)

Nguyễn Việt Phương

Trưởng phòng

 

3852.279

Nguyễn Ngọc Tuyên

Chuyên viên

 

Trịnh Thị Bích Hương

Chuyên viên

 

Bùi Thị Dịu

Chuyên viên

 

7. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Họ tên

Chức danh

ĐTDĐ

ĐTCQ (0218)

Nguyễn Thị Tỗ Nga

Trưởng phòng

 

3896.212

8. Phòng Hành chính - Tổ chức

Họ tên

Chức danh

ĐTDĐ

ĐTCQ (0218)

Vương Minh Đức

Trưởng phòng

 

3852.055

Đào Thị Thanh Loan

Phó prưởng phòng

 

3851.016

Nguyễn Thanh Tùng

Chuyên viên

 

3851.016

Vũ Thị Hương

Chuyên viên văn thư

 

3856.615

Phạm Thị Xuân Loan

Chuyên viên văn thư

 

Vũ Nhật Thùy

Chuyên viên văn thư

 

Ngô Thị Phương Huyền

Lưu trữ viên

 

3851.016

9. Phòng Quản trị - Tài vụ

Họ tên

Chức danh

ĐTDĐ

ĐTCQ (0218)

Dương Quốc Thắng

Trưởng phòng

 

3852.090

Tô Xuân Dưỡng

Phó trưởng phòng -

Kế toán trưởng

 

3852.993

Vũ Thị Vân

Thủ quỹ

 

3896.832

Nguyễn Hùng Trường

Kế toán viên

 

3852.993

Vũ Đức Khoa

Nhân viên quản trị

 

3896.212

Nguyễn Thị Lý

Nhân viên Lễ Tân

 

 

3895537

Bùi Thị Lương

Nhân viên Lễ Tân

 

10. Ban Tiếp công dân

Họ tên

Chức danh

ĐTDĐ

ĐTCQ (0218)

Ngô Ngọc Mỹ

Trưởng ban

 

3852.068

Vũ Thế Cương

Phó trưởng ban

 

3896.831

Hồ Thị Bạch Thắng

Phó trưởng ban

 

3896.880

Nguyễn Thị Nga

Chuyên viên

 

Nguyễn Thị Bích Hòa

Chuyên viên

 

11. Trung tâm Tin học và Công báo

Họ tên

Chức danh

ĐTDĐ

ĐTCQ (0218)

Nguyễn Trí Tuệ

Giám đốc

 

894.963

Lưu Hùng Dũng

Kỹ sư Tin học

 

3852.626

Bùi Thị Bích Nguyệt

Chuyên viên

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chuyên viên

 

Đinh Quang Tùng

Chuyên viên

 

12. Trung tâm Phục vụ hành chính công:

Họ tên

Chức danh

ĐTDĐ

ĐTCQ (0218)

Bùi Huy Thành

Phó Giám đốc

 

3852.222

Hà Thị Ngọc Trang

Phó Giám đốc

 

3892.299

13. Nhà khách UBND tỉnh

Họ tên

Chức danh

ĐTDĐ

ĐTCQ (0218)

Bùi Thị Phấn

Chủ nhiệm

 

3852.614

Hoàng Thị Dung

Kế toán

 

3852.329