Đường dây nóng: 0218 3909 192
22/01/2020 00:00:00
Ban Chấp hành công đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2019

Ban Chấp hành công đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2019

Ngày 08/01/2019, Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định về việc khen thưởng cho các cá nhân, tập thể thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn anwm 2019 như sau:

- Tặng danh hiệu việc tặng danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc” năm 2019 cho 15 cá nhân và 01 tập thể công đoàn (Quyết định số 01/QĐ-CĐVP).

2. Tặng Giấy khen của Ban Chấp hành công đoàn cho 02 cá nhân và 01 tập thể công đoàn (Quyết định số 02/QĐ-CĐVP)

3. Khen thưởng các tổ công đoàn và Đoàn viên công đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019 (Quyết định số 04/QĐ-CĐVP).

                                                                                                                           Bích Hòa