Đường dây nóng: 0218 3909 192
04/09/2020 08:13:58
Bài viết nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước 28/8/1945 - 28/8/2020)

Để tiếp tục góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong giai đoạn mới, cán bộ lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cần gương mẫu, tự mỗi cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phải có tâm, có tầm, đoàn kết một lòng, có bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, tận tuỵ.

Thời gian qua, đất nước phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; khó lường; đặc biệt là đại dịch COVID-19 bùng phát từ cuối năm 2019 và kéo dài đến nay gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội đất nước ta và trên thế giới, tỉnh Hòa Bình nói riêng.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo điều hành linh hoạt, kịp thời của Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng tinh thần phấn đấu, nỗ lực không mệt mỏi của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Hòa Bình đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Trong thành công đó có sự đóng góp không nhỏ các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua nhiều thách thức, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Các chi bộ đảng, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp của Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn hàng năm, kết quả cụ thể:

Một là, Công tác tham mưu tổng hợp, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh  giải quyết các công việc thường xuyên đạt kết quả tích cực. Đã chủ động phát hiện, lựa chọn, đề xuất những vấn đề quan trọng để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Qua đó,  nhiều vấn đề nóng, nhạy cảm, dư luận quan tâm được xử lý kịp thời, hiệu quả.

Đặc biệt, khi dịch COVID-19 bùng phát, lan rộng, gây hậu quả nghiêm trọng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ động theo dõi sát tình hình, phối hợp cùng các cơ quan, các ngành, địa phương, các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tham mưu cho có những quyết sách kịp thời, hiệu quả, góp phần quan trọng trong thực hiện "mục tiêu kép", vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội vừa phòng chống hiệu quả dịch bệnh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham gia soạn thảo, biên tập các nghị quyết, báo cáo, tài liệu phục vụ Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, có nhiều tiến bộ, chất lượng được nâng lên.

Hai là, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện tốt vai trò điều hòa, phối hợp công tác giữa các bộ, ngành; đáp ứng tốt yêu cầu trao đổi thông tin, giúp các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia vào việc giải quyết công việc chung của tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc.

Ba là, công tác hậu cần được thực hiện chu đáo, hiệu quả và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các chuyến công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trong nước và nước ngoài...

Bốn là, Văn phòng UBND tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, triển khai hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và chuyển đổi mạnh mẽ việc xử lý hồ sơ công việc trên giấy sang xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có những chỉ đạo quyết liệt về công tác cải cách TTHC gắn với ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử.

Năm là, công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra giám sát, dân vận... tiếp tục được tăng cường và đạt kết quả tích cực. phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được đẩy mạnh; công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” đạt nhiều kết quả tốt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ đảng và đảng viên trong Đảng bộ được nâng lên.

Kết quả đó chính là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và sự nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh thời gian qua.

Đất nước ta nói chung, tỉnh Hòa Bình nói riêng sắp tới bước vào giai đoạn phát triển mới với thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức đan xen lẫn nhau. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải bản lĩnh, phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, phát huy cao nhất mọi nguồn lực để ổn định đời sống nhân dân, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. 

Với vai trò quan trọng của Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan tham mưu tổng hợp trực tiếp giúp việc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, truyền thống vẻ vang 75 năm qua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, phải quán triệt đầy đủ, sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc đặc thù để cụ thể hóa thành những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Hòa Bình Giàu, mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp, bám sát diễn biến tình hình thực tế kinh tế - xã hội để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước mắt, với tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Văn phòng UBND tỉnh cần tập trung tham mưu, đôn đốc triển khai hiệu quả các giải pháp đã đề ra nhằm thực hiện thành công “mục tiêu kép”, ứng phó, phòng chống, kiểm soát hiệu quả các làn sóng dịch bệnh, đồng thời phục hồi nền kinh tế, nhận diện và tranh thủ tốt các cơ hội để phát triển.

Trong công tác tham mưu, cần nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, tham mưu đồng bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội về kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh,...; xây dựng đội ngũ cán bộ có đạo đức, năng lực, trình độ; phải mạnh dạn đề xuất những cái mới, phản biện một cách tích cực với tinh thần xây dựng và với mục tiêu lợi ích của Nhà nước, của Nhân dân là trên hết.

Tăng cường công tác thông tin truyền thông theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, chủ động cung cấp thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tới người dân và doanh nghiệp, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Bên cạnh đó cần làm tốt hơn nữa, sát sao hơn nữa công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, Đoàn đại biểu quốc hội các sở,  ngành, cơ quan, địa phương trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xử lý văn bản trên môi trường mạng, đẩy mạnh thực hiện hành chính điện tử. Vận hành hiệu quả các nền tảng đã có và tiếp tục phát triển thực hiện chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số. Tiếp tục làm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối, phục vụ hiệu quả, chu đáo các hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Văn phòng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao vai trò và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các Chi bộ.

Để làm được những việc nêu trên, cán bộ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phải thực sự gương mẫu, tự mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải có tâm, có tầm, đoàn kết một lòng, có bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, tận tuỵ./.

                                                                                                                                                                                                              Vũ Thế Cương