Đường dây nóng: 0218 3909 192
20/01/2021 09:52:05
83 cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật năm 2020

Theo báo cáo số 16/UBND ngày 12/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, năm 2020, toàn tỉnh có 83/29.530 tổng số cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật, chiếm 0,28% (giảm 0,24% so với năm 2019), trong đó:

- Số cán bộ, công chức đã bị xử lý kỷ luật: 17/6.864  người, chiếm 0,24% (giảm 30 người bằng 0,41% so với năm 2019), trong đó: Khiển trách 07 người; cảnh cáo 08 người; cách chức 01 người; buộc thôi việc 01 người;

- Số viên chức đã bị xử lý kỷ luật: 66/23.666 người, chiếm 0,28% (giảm 47 người bằng 0,20% so với năm 2019), trong đó: Khiển trách 29 người; cảnh cáo 28 người; buộc thôi việc 09 người.

- Trong tỉnh không có tổ chức, cơ quan, đơn vị nào bị xử lý kỷ luật.

                                                                                                                                  Thanh Loan