Đường dây nóng: 0218 3909 192
03/12/2021 16:18:10
3. Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ (Lĩnh vực Ngoại vụ)

Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ (Theo Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức gửi hồ sơ xin chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế đến Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Ngoại vụ.

+ Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình)

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, Tết).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh kiểm tra thành phần, nội dung của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ theo đúng quy định, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp nhận, lập phiếu hẹn giải quyết hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Sở Ngoại vụ; trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định thì liên hệ, hướng dẫn một lần cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện. 

Bước 3: Sở Ngoại vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao; Bộ Công an, các cơ quan, địa phương liên quan. Cơ quan, địa phương được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

Bước 4: Sau khi có đầy đủ ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao; Bộ Công an; các cơ quan, địa phương liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho phép về chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

Bước 5: Sau khi nhận được ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh trả lời bằng văn bản cho đơn vị tổ chức, đồng gửi Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương có liên quan.

b) Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

- Thông qua hệ thống bưu chính.

c) Thành phần hồ sơ

- Công văn xin chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (trong đó nêu rõ lý do, mục đích, chủ đề, dự kiến thành phần tham dự và dự kiến nguồn kinh phí).

d) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

đ) Thời hạn giải quyết:  Không có.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các cơ quan, tổ chức Việt Nam, tổ chức nước ngoài.

g) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời đơn vị, tổ chức về chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

i) Phí, lệ phí: Không.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ được nêu tại Khoản 1, Điều 3 Quyết định 06/2020/QĐ-TTg  ngày  21/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, bao gồm:

- Hội nghị, hội thảo quốc tế có thành viên tham dự là người đứng đầu hoặc quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên của các nước, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế.

- Hội nghị, hội thảo quốc tế có chủ đề, nội dung liên quan đến các vấn đề về chủ quyền an ninh quốc gia, an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, quyền con người hoặc thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Công văn số 825/BNG-CNV ngày 10/3/2020 của Bộ Ngoại giao về việc đính chính Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg.

Lưu ý:

  • Việc xin chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tùy thuộc vào nhu cầu của đơn vị tổ chức, không phải quy trình bắt buộc cần thực hiện trước khi xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

Sau khi được cho phép về chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, đơn vị tổ chức có trách nhiệm xây dựng Đề án tổ chức và xin phép người có thẩm quyền về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định.