Đường dây nóng: 0218 3909 192
12/10/2021 10:00:21
Thương mại, giá cả, các dịch vụ khác tỉnh 9 tháng đâu năm 2021

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2021 ước đạt 32.777 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước, bằng 73,79% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng đầu năm ước tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị xuất khẩu 9 tháng năm 2021 ước đạt 807,834 triệu USD, tăng 10,51% so với cùng kỳ năm trước, bằng 66,34% so với kế hoạch năm; Giá trị nhập khẩu 9 tháng năm 2021 ước đạt 680,087 triệu USD, tăng 3,05% so với cùng kỳ năm trước, bằng 69,4% so với kế hoạch năm.

Tiếp tục là ngành chịu thiệt hại nặng nề nhất từ dịch bệnh Covid-19, tổng khách du lịch đến tỉnh Hoà Bình trong 9 tháng đầu năm ước đạt 1,2 triệu lượt khách, bằng 98,1% so với cùng kỳ năm trước, bằng 34,9% kế hoạch năm (trong đó, khách quốc tế 50 nghìn lượt, giảm 76,3% so với cùng kỳ năm trước, bằng 25% kế hoạch năm; khách nội địa 1,15 triệu lượt, tăng13,5% so với cùng kỳ năm trước, bằng 35,5% kế hoạch năm); tổng doanh thu ước đạt 1.100 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước, bằng 37,9% kế hoạch năm.

Dịch vụ vận tải cũng bị ảnh hưởng không nhỏ do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, trong thời gian quý II, III, đặc biệt là trong tháng 5, 7 và tháng 8 hầu hết các phương tiện vận tải hành khách phải dừng hoạt động theo yêu cầu giãn cách xã hội. Vận tải đường bộ, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 1.505,7 nghìn tấn, luân chuyển đạt 45.844,5 nghìn tấn.km; lượng hành khách vận chuyển đạt 2.585 nghìn lượt người, luân chuyển đạt 175.000,8 nghìn người.km. Vận tải đường thủy, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 567 nghìn tấn, luân chuyển đạt 11.344 nghìn tấn.km; lượng hành khách vận chuyển đạt 292 nghìn lượt người, luân chuyển đạt 3.484 nghìn người.km.

Sản lượng bưu phẩm đạt 2,598 triệu kg; sản lượng bưu kiện đạt 130 nghìn cái; sản lượng bưu gửi, hàng gửi, chuyển phát nhanh các loại đạt 34 nghìn cái; doanh thu từ hoạt động bưu chính, chuyển phát ước đạt 43 tỷ đồng. Phát triển mới được trên 21.599 thuê bao di động, 10.345 thuê bao FTTH, 520 thuê bao truyền hình cáp; 34.591 thuê bao băng rộng di động;...; tổng doanh thu từ hoạt động viễn thông ước đạt 630 tỷ đồng.

                                                                                                                                                                                                             Ngọc Tuyên